Vsebine Zbornikov

AvtorNaslov  Opomba
1. I/1983
dr. Ivan Turk Vzgojno-izobraževalni, psihološki in ekonomski vidik filatelije
Stanislav Čičerov Božidar Jakac delineavit
Miroslav Mršol Slovenija in Slovenci pod zbiralčevo lupo Slovenika v YU in v tujini
Ernest Vilfan Doneski k študiju "verigarjev"
Vojadin Zelenik Priložnostni žigi filatelističnih razstav na območju YU od 1919 do 1963
Igor Pelan Spominski ovitki filatelističnega društva PTT od 1. žiga leta 1959 do št. 201 (leta 1983)
Stanislav Čičerov Redne znamke YU z motivi turističnih krajev izdane v letih 1971 do 1983
Pravila FZS sprejeta 14. 12. 1975
Pravilniki FZS: 
Pravilnik o priznanjih FZS sprejet 28. 6. 1981
Pravilnik o ocenjevanju aktivnosti društev sprejet 26. 6. 1983
Pravilnik o filatelističnih razstavah sprejet 28. 6. 1981
Pravilnik o pionirskih in mladinskih filatelističnih razstavah  sprejet 27. 6. 1976
Pravilnik o spominskih filatelističnih izdajah sprejet 28. 6. 1981
Pravilnik o krožni zamenjavi FZS 28.6.1983
FZS in njeni člani
2. II/1983
Uredniški odbor Ob 50-letnici Filatelističnega kluba Ljubljana
35 let Filatelističnega društva "L. Košir" iz Škofje Loke
Bojanu Pečarju v spomin
dr. Ivan Turk Filatelistična zbirka kot avtorsko delo
Slovenska Koroška in Štajerska ob severni meji 1918-1920
Milan Govekar uvodno besedilo
Mirko Šoštarič pregled žigov
Marjan Merkač reprodukcije žigov
n.n. Filatelisti in prodaja znamk
Stanislav Čičerov Filatelistična razstavna zbirka
dr. Ivan Turk Reprezentativni spominski albumi, izdani v povojni Jugoslaviji
Janko Štampfl Vpliv različnih grafičnih tehnologij na tisk znamk
Stanislav Čičerov Redne znamke YU z motivi turističnih krajev izdane v letih 1971 do 1984
Dalibor Stoviček Spominski ovitki Filatelističnega kluba Ljubljana od 16. 8. 1938 do 13. 10. 1984
Dalibor Stoviček Spominski ovitki Filatelistične zveze Slovenije od 27. 4. 1951 do 24. 6. 1979
V. Zelenik, D. Stoviček Priložnostni žigi filatelističnih razstav na območju YU od 1961 do 1983
Pravila FD Ljubljana od 1985 - prenehala veljati pravila, sprejeta 7. 12. 1975
3. III/1986
Stanislav Čičerov Uvodnik
dr. Ivan Turk Teoretična klasifikacija poštnih znamk obsežen članek na 49 straneh!
Janko Fili Spomini na začetek filatelije v Kopru
Dragislav Teodorović Jugoslovanska filatelija in XIV. zimske olimpijske igre
Ivan Grčar Zaščitni ovitki za razstavne liste
Stanislav Čičerov Redne znamke YU z motivi turističnih krajev, izdane v letih 1971 do 1985
Valter Ratner Spominski ovitki in priložnostni poštni žigi FD Maribor od 26. 7. 1957 do 5. 1. 1985
Mednarodni statut maksimafilije
4. IV/1987
dr. Ivan Turk Očrt filatelistične tehnologije Daljši članek
Dalibor Štoviček Pomožne pošte na slovenskem
dr. Miran Vardjan Celjska izdaja - predhodnica verigarjev?
Franjo B. Gregl Spominski ovitki filatelističnega društva Verigar Brežice 1977-1985
Janko Fili Spominski ovitki filatelističnega društva Nova Gorica 1968 -1986
Božidar Cividini Spominski ovitki in razglednice filatelistično-numizmatičnega društva Piran 1980-1986
Albert Murn Spominski ovitki, kartice in dopisnice FD "Lovro Košir" Škofja Loka 1956-1986
5. V/1988
Jože Remic BALKANFILA XI Novi Sad
Janko Štampfl Pred 70 leti so izšle prve znamke z "verigarji" Članek iz Dela, 24. 2. 1988
dr. Ivan Turk Očrt filatelistične ekonomije Daljši članek
dr. Miran Vardjan Prva in druga izdaja verigarjev za 15 in 20 kron
Janko Štampfl Motivna zbirka: Triglav Znamke, žigi...
Valter Ratner Planica Znamke, žigi...
Valter Ratner Spominski ovitki in PPŽ v 25 letih tekmovanja za Pohorski pokal
Bogomil Lilija Spominski ovitki in kartice FD Koper po letu 1975 1975-1985
Slavko Šribar Spominski ovitki filatelističnega društva Krško 1958-1986
Ivan Grčar Ugotavljanje kakovosti maksimum kart
N.N. Ustanovitev sekcije maksimafilije
6. VI/1994
Janko Štampfl Kje smo in kam želimo?
Zdene Skok Ob 75. obletnici slovenskih izdaj poštnih znamk 1919/20 na 37 straneh o verigarjih!
dr. Miran Vardjan Kaj verigarji povedo današnjemu filatelistu?
dr. Ivan Turk Teoretična razvrstitev filatelistov glede na to, kako se ukvarjajo s fil. gradivom
dr. Veselko Guštin Litoralica
Janko Štampfl Spominske izdaje FZS od št. 61 (2.9.1989) do št. 129 (10.11.1994)
Mihael I. Fock Slovenija na spominskih izdajah v tujini
Igor Pirc Spominske izdaje zasebnih podjetij FILCO in MAURITIUS od št. 1 (26.6.1991) do št. 9 (?? 11.1994)
Jože Remic, J. Štampfl Spominske izdaje FD 27. april iz Ljubljane od št. 1 (7.9.1980) do št. 14 (17.9.1989)
Marjan Merkač Spominske izdaje KFD Ravne na Koroškem od št. 1 (14.10.1945) do št. 34 (10.11.1994)
Dr. Ferdinand Marn Spominske izdaje FD Tabor iz Maribora od št. 1 (25.5.1983) do št. 33 (23.9.1994)
7. VII/1997
Mihael I. Fock Uvod
G. Pavan, V. Guštin Avstrijski poštni žigi, ki so se uporabljali na Primorskem po italijanski zasedbi
Cvetko Zupančič Poštni žigi Ljubljanske pokrajine - Notranjska in Dolenjska … 1941-1945
Zdene Skok Ugotavljanja in razmišljanja o razvrstitvi papirjev pri tisku verigarjev 1919-20
Mihael I. Fock Prva redna izdaja slovenskih znamk 26. december 1991
Mihael I. Fock Ex Ferrary
Mihael I. Fock Zgodba za 5 minut
8. VIII/1998
Igor Pirc Uvod
Mihael I. Fock Dr. Anton Lavrič - V spomin
dr. Veselko Guštin Prvi poštni žig na tleh Slovenije
dr. Veselko Guštin Prve znamke avstrijskega in lombardsko-beneškega kraljestva
dr. Anton Lavrič Zanimiv dokument časa
Mihael I. Fock Slovenske časopisne znamke 1919-1920
Zdene Skok Sistematizacija žigov uporabljenih na verigarjih
dr. Veselko Guštin Popravek zgodovine
dr. Anton Lavrič Žig Idrije na znamkah Ljubljanske pokrajine
Mihael I. Fock Milan Batista
9. IX/2000
Mihael I. Fock Uvod
Zdene Skok Slovenske izdaje znamk 1919-1920 v mešanih frankaturah
Mihael I. Fock Eseji in poskusni odtisi časopisnih znamk SHS izdaja za Slovenijo 1919-20
dr. Veselko Guštin Dvojezični italijanski poštni žigi
dr. Veselko Guštin Osiromašena poštna zgodovina
Boštjan Petauer Iz britanske poštne zgodovine: Stavkovne znamke iz leta 1971
dr. Veselko Guštin Veliki intervju
10. X/2001
Mihael I. Fock Eseji in poskusni odtisi časopisnih znamk SHS, izdaja za Slovenijo, 1919-1920 II. Del
dr. Veselko Guštin Provizoriji na Primorskem
dr. Veselko Guštin Žigi vojaške pošte v Slovenskem Primorju in Istri, od 1915 do 1918
Zdene Skok Sistematizacija žigov uporabljenih na verigarjih - II. del I. del objavljen v FZ VIII/1998
Mihael I. Fock Nevarni ponaredki potovanih pisem
mag. Branko Morenčič Begunska in taboriščna pošta med prvo svetovno vojno
11. XI/2003
Stanislav Čičerov Uvodnik
Igor Pirc Matku Dobčniku v spomin
Zdene Skok Slovenske izdaje znamk leta 1920: naklade po izvirnih zapisih
Stanislav Čičerov Portovne znamke Države SHS: temno rjavo-karminski odtenek pri I. ljubljanskem in dunajskem tisku vinarskih vrednosti
dr. Veselko Guštin Vsebinske napake na znamkah
dr. Veselko Guštin Kaj je pisalo v Filateliji leta 1972?
dr. Veselko Guštin Žigosane znamke, da ali ne?
12. XII/2004
Stanislav Čičerov Uvodnik
dr. Ivan Turk Ob sedemdesetletnici FD Ljubljana
Statut FD Ljubljana (sprejet 26. oktobra 1997)
Stanislav Čičerov Turkizni portovni provizoriji
Stanislav Čičerov Sanjska zbirka "verigarjev" Julija Korheca
dr. Veselko Guštin Okupacijske ali lokalne izdaje "prekmurskih znamk"?
dr. Veselko Guštin Prispevek k poštni zgodovini Prekmurja
13. XIII/2005
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Tričetrt stoletja našega člana dr. Ivana Turka
dr. I. Turk, dr. A. Alujevič Slikovno gradivo izdaj FK/FD Ljubljana
Tone Simončič Naj živi revolucija
Fotokronika društvenega življenja
Informacije o delu društva
Arhiv društva
Knjižnica društva
Društvene izdaje žigov, dotiskov
Program dela upravnega odbora FD Ljubljana
9. oktober - svetovni dan pošte
14. XIV/2006
Tone Simončič Beseda urednika
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi v Sloveniji (1. 11. 2003 - 31. 12. 2005)
dr. Veselko Guštin Nemška Operacijska cona Jadransko Primorje 1943-1945
Tone Simončič Taborniška filatelija na območju Slovenije 1960-2006
Zanimivosti
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih aparatov organizacij na območju Ljubljane v zadnjih letih z oznako Jugoslavija
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih aparatov organizacij na območju Ljubljane po osamosvojitvi Slovenije pred vpeljavo slovenskih poštnih številk
Kaj zbiramo v FD Ljubljana
Za zgodovino našega društva: Članske izkaznice
Društvena knjižnica
Društveni arhiv
Naši pisci v drugih glasilih
Strokovna literatura
15. XV/2006
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič V vinu je več resnice (razgovor z Igorjem Pircem, novim predsednikom FZS)
Skupščina FZS
Iz društvene kronike
Zanimivosti
Tomaž Kristan Naš podmladek v novi občini
Tone Simončič Niso znamke, so jim pa podobne
dr. Veselko Guštin Poštna znamka
Tone Simončič Hodili po deželi smo naši - filatelistični utrinki
Jože Keber Poštni žigi in spremljajoče izdaje Koroškega filatelističnega društva Ravne 1945-2006
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih strojev organizacij zunaj Ljubljane v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk
dr. Veselko Guštin Filatelistični paradoks
Za zgodovino filatelističnih društev
Strokovna literatura
16. XV/2007
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Redni občni zbor FD Ljubljana
Tone Simončič Collecta je uspela (pogovor z Mitjem Lamutom)
Tone Simončič Collecta 2007
Tone Simončič V spomin Milošu Velikanju
Kovač in jur
Poštne celine
Poštne celine 1919-1921
Tone Simončič Collecta in verigarji
Helmut Kobelbauer Nadaljnja uporaba avstrijskih pomožnih znamk izdaje 1916/1917 v Kraljevini SHS (prevedel Igor Pirc)
T. Simončič, A. Alujevič Slikovno gradivo izdaj FD Ljubljana 2005-2007
Tone Simončič Osebne znamke
Tone Simončič Niso znamke, so jim pa podobne
Tone Simončič Zgodilo se je (Iz društvenega življenja)
Tone Simončič Oblikovali so slovenske znamke 1991-2006
Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi leta 2006
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih aparatov organizacij zunaj Ljubljane po osamosvojitvi Slovenije pred vpeljavo slovenskih poštnih številk
Tone Simončič Posebnosti dopisnic 1919-1921 (po I. Pircu, NF 4/2006)
Zbirateljski konjički
Tone Simončič Ali smo razstavljalci res moralno neprimerni? Drugič!
Tone Simončič Pa še to (Bilten Pošte Slovenije št. 65/2007)
Tone Simončič Slovenski evro in znamke
Tone Simončič Strokovna literatura
17. XVII/2008
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Pogovor z Matjažem Učakarjem
S., M. S. Velikanje V spomin  Jožetu Velikanju (1947-2007)
Tone Simončič Zgodilo se je (iz društvenega življenja)
Tone Simončič Društvena knjižnica
Tone Simončič TretjeOkno 2007 Kranj
Tone Simončič Kraška banka - sto let na Občinah
Tone Simončič Primož Trubar (1508-2008)
Tone Simončič Izdelava zbirke v razstavnih razredih FIP
Tone Simončič 250-letnica Valentina Vodnika
Tone Simončič Mitja Mihelič - 60-letnik
Stanko Čufer Navdušiti mlade za filatelijo
Andrej Gros Zanimivost, stara prek sto let Lepljenka iz kitajskih znamk
Tone Simončič Zlato pomeni varnost
Werner Briner Ambulantni poštni žigi 1919-1941
Tomaž Artel Paketna pošta in nalepke iz let 1918-1930
Tomaž Kočar 120 let Pošte Breginj
Vid Žiberna Ugotavljanje pristnosti znamk glede na položaj znamke v poli
Tone Simončič Slovenika
Alojz Tomc Baraga v filateliji
Tone Simončič Osebne znamke
Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2007
Andrej Alujevič UPO - Univerzalno Poštno Okence seznam pošt nalepke
dr. Ivan Turk Poštne nalepnice na območju Ljubljane z jugoslovanskimi poštnimi številkami
Nataša Rus Zgodovinski razvoj pošte
Tone Simončič Sedem čudes
Grafični simboli
Tone Simončič 21 resnic o filateliji in filatelistih
mag. Boštjan Petauer Cenik verigarjev
Tone Simončič Strokovna literatura
18. XVIII/2008
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Pogovor z Vinkom Filipičem
Tone Simončič Občni zbor FD Ljubljana
Tone Simončič FZS O volilni skupščini FZS (5. 4. 2008)
Tone Simončič Člani FZS v različnih telesih
Tone Simončič Pravilnik o ocenjevanju društev
Tone Simončič ZABELEŽENO (M. I. Fock na TV, B. Bračič s priznanjem "Zaslužni filatelist")
Tone Simončič Slovenija 2007 na vložnih listih
Igor Tuta Priložnostni italijanski žigi s slovenskim besedilom
Bojan Kranjc Tipi pri 20-kronskih znamkah verigarjev
Tone Simončič Veronafil 2008
Tone Simončič München 2008
Tone Simončič Društvena knjižnica
Tone Simončič 2. mednarodni sejem zbirateljstva COLLECTA 2008
Kitajska filatelistična literatura
Tone Simončič Portovne znamke Slovenija 1919-1921 Predstavitev knjige Stanislava Čičerova
Tone Simončič 1. Jamboree slovenskih skavtov
Tone Simončič Taborniške in skavtske osebne znamke
Tone Simončič Osebne znamke
Tone Simončič Norveške osebne znamke
Tone Simončič Filografija
Tone Simončič Kako proti ponarejevalcem znamk
Tone Simončič Znamke na raznih materialih
Sašo France Poskus skrajšanega prikaza odkrivanja ponaredka od prvega suma do …
Andrej Alujevič Žigi slovenskih pošt januar - junij 2008
mag. Boštjan Petauer Cenik verigarjev Celoten cenik
dr. Ivan Turk Poštne nalepnice v Sloveniji zunaj Ljubljane z jugoslov. poštnimi številkami
Tone Simončič Za razvedrilo - kaj menijo znana imena o filateliji
Tone Simončič Strokovna literatura
19. XIX/2009
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Pogovor z nekaterimi funkcionarji našega društva (FD Ljubljana)
21. marec 1934 - rojstni dan Filatelističnega kluba/društva Ljubljana
Osebne znamke filatelističnih društev
Vinko Plevel Pismo uredništvu - odgovor na vprašanje, kaj je narobe z nalepkami na naslovnici prejšnjega zbornika
Tone Simončič Jože Fleischer 90-letnik
Tone Simončič München 2009
Tone Simončič Reportaža Otroški bazar na Gospodarskem razstavišču
Tone Simončič Zanimivosti
Tone Simončič Verigarji - 1919-1920 Podrobnejša predstavitev vseh znamk, tiskov, …
Tone Simončič Verigarske znamke na raznih poštnih obrazcih (1919-1920)
dr. Veselko Guštin Poštna zgodovina na Slovenskem
Tone Simončič Naše doplačilne znamke 1992-2008
mag. Boštjan Petauer Ob sedemdesetletnici izida prvih rednih grenlandskih poštnih znamk
Tone Simončič Slogan (flam flamme, slogan, plamenac, frankotipni žig …)
Tomaž Kristan Minerali v filateliji
Vid Žiberna Prefrankirana pisma, dohodni žigi in signature
Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu
Tone Simončič Koledarji - razglednice 2009
dr. Ivan Turk Poštne nalepnice v Sloveniji s poštnimi številkami pred vpeljavo novih v črni barvi
Andrej Alujevič Premične pošte v Sloveniji
Andrej Alujevič Pošta na Petrolu 2008
Andrej Alujevič Žigi slovenske pošte julij - december 2008 Priložnostni poštni žigi
Tone Simončič Strokovna literatura
Statut FD Ljubljana
20. XX/2010
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Iliria vstani
mag. Milan Štruc Ilirija oživljena
Tone Simončič Nekateri filatelistični pojmi
mag. Boštjan Petauer "Verigarji": "Mariborska dvajsetica"
Tone Simončič Verigarske znamke na raznih poštnih obrazcih za denarni promet (1919-1921) - II.
Tone Simončič Sveti Jurij v ljudskem izročilu in filateliji
Tone Simončič Peterokraka zvezda - simbol varnosti
dr. Veselko Guštin Odred JA za Trst, Istro in Slovensko Primorje
Vid Žiberna Navihanih filatelistov nakupi
Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu - Serija Fiume 1919
Andrej Alujevič Priložnostni žigi slovenske pošte 2009
Matjaž Deržaj 500 let pošte v Ljubljani
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih aparatov organizacij na območju Ljubljane po vpeljavi slovenskih poštnih pošiljk
Tone Simončič Osebne znamke - špekulacija ali ne …
Pregled prireditev 2010
Mitja Mihelič Ob 75-letnici FD Ljubljana
Tone Simončič Prvih 75 let
Foto Petra Vencelj Fotoutrinki z jubilejnega srečanja
Tone Simončič Promocijski materiali
Tone Simončič Tretja osebna znamka FD Ljubljana
Tone Simončič Filatelistične razglednice
Tone Simončič Priznanja na Fimeri 2009
Tone Simončič 112 Veronafil
Tone Simončič Društvena knjižnica
Člani FZS 2010 Seznam z naslovi vseh društev, članic FZS
60 let FZS
Tone Simončič Drugi o filateliji (Prispevek ORF o T. Simončiču in o zbiralcih na RTV SLO)
Občni zbor FD Ljubljana
4. mednarodni sejem zbirateljstva Collecta 2010
Tone Simončič Osebne znamke
Tone Simončič 20-letnica akcije SEVER
Tone Simončič Slovensko filatelistično društvo v Ljubljani 1919-1978
Tone Simončič Filatelistični muzej
Tone Simončič Slovenija na svetovnem prvenstvu v nogometu 2010
Tone Simončič Strokovna literatura (mag. Boštjan Petauer o knjigi D. Novakovića, idr)
Tone Simončič Slovenika 2010
21. XXII/2011
Tone Simončič Beseda urednika
Tone Simončič Letošnje okrogle obletnice - brez znamk?
dr. Ivan Turk Odtisi poštninskih aparatov organizacij zunaj Ljubljane po vpeljavi slovenskih poštnih številk
Andrej Alujevič Koliko pošt je v Sloveniji?
Andrej Alujevič Žigi pošt 2010
Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2010
Andrej Alujevič Premične pošte
Andrej Alujevič Ilustrirani poštni žigi v Sloveniji
Mag. Boštjan Petauer Posebnosti zobčanja "parlamenta"
Mag. Boštjan Petauer Kaj so "partizanke"?
Mag. Boštjan Petauer Nekatere posebnosti znamk Ljubljanske pokrajine
Vid Žiberna Kaj privlači slovenske filateliste oz. zakaj Slovenci ne cenimo svobodne družbe?
Vid Žiberna Ali se Ercegivić moti? Vojno-poštna nalepka Nezavisne države Hrvatske
Tone Simončič Časopisne znamke & časopisne znamke
Tone Simončič Poštne plombe
Tone Simončič Nekateri datumi, pomembni pri proučevanju filatelističnega gradiva v obdobju 1919-1921
Tone Simončič Verigarske znamke na raznih poštnih obrazcih za denarni promet (1919-1921) - III.
Tone Simončič Najdražji filatelistični izdelki
Tone Simončič Sova - simbol modrosti, znanilka smrti - v filateliji
Tone Simončič Še pomnite, tovariši?
Poštni žigi v počastitev dogodkov iz NOB
Dopolnilo Statuta FD Ljubljana
V spomin (Cvetko Zupančič, Jože Fleischer)
Društvena knjižnica
Veronafil 2010
Osebne znamke, naročniki slovenskih osebnih znamk italijanski filatelisti
Osebne znamke - maksimum karte
Tone Simončič Slovenika - Slovenija na 19. svetovnem prvenstvu v nogometu
Tone Simončič Najlepše slovenske znamke
Tone Simončič 5. sejem zbirateljstva Collecta 2011
Tone Simončič Avstralsko bronasto priznanje za slovensko taborniško filatelijo
Tone Simončič 40. svetovna skavtska konferenca 2014 v Ljubljani
Tone Simončič Strokovna literatura
22. XXII/2012
dr. Andrej Alujevič Uvodnik
mag. Boštjan Petauer Ob dvajsetletnici prvih frankovnih znamk v samostojni Sloveniji
mag. Boštjan Petauer Mariborska dvajsetica - drugič
Bojan Kranjc Tiskarska pola prve ljubljanske izdaje portovnih znamk 1919-1920 z nominalami od 5 do 10 vinarjev
mag. Boštjan Petauer Prve znamke španske pošte v Andori
Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 3/50
dr. Veselko Guštin Poštna mehanizacija in avtomatizacija
dr. Veselko Guštin 250. obletnica prvega poštnega žiga na Slovenskem
dr. Andrej Alujevič UPO kodirane knjižene poštne pošiljke (priporočene in vrednostne)
dr. Andrej Alujevič Nemška imena slovenskih pošt med okupacijo 1941-1945
dr. Andrej Alujevič "Datumske" pošte 2010 d0 2022
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2011
23. XXIII/2013
dr. Andrej Alujevič Uvodnik 2013
mag. Boštjan Petauer "Verigarski" zakladi iz Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu
Henk Buitenkamp Pretisk časopisnih znamk, izdanih v Sloveniji leta 1920 na parske vrednosti
Ljubinko Puzić Tipične napake na znamkah za 15 vinarjev na poroznem papirju v kamnotisku
dr. Veselko Guštin Izročanje poštnih uradov po Rapalski pogodbi iz leta 1921
mag. Boštjan Petauer Ob 75. obletnici razstave znamk v Ljubljani leta 1938
dr. Veselko Guštin Italijanska Vojaška pošta št. 46 (PM 46)
mag. Boštjan Petauer Prve znamke nemške okupacije Ljubljanske pokrajine
dr. Veselko Guštin Arhiv VUJA v Beogradu
dr. Ivan Turk Okvirni seznam nalepnic frankirnih aparatov z oznako slovenskih organizacij
dr. Ivan Turk Odtisi organizacijskih poštnih žigov v Sloveniji s slovenskimi poštnimi številkami, a razlikami v odhodni in dohodni pošti posamezne organizacije
dr. Ivan Turk Pomanjkljivosti pri začetnem predstavljanju samostojne republike Slovenije na poštnih dokumentih
mag. Boštjan Petauer Popravek (za članek iz FZ XXII/2012, str. 7)
dr. Andrej Alujevič Pogodbene pošte 2012
Rafael Nemec Filatelistične izdaje ob 100. obletnici srebrne medalje Rudolfa Cvetka na OI v Stockholmu (1912)
dr. Ivan Turk Spoznanja, ki si jih mladi filatelist lahko nabere pri izkušenih starejših filatelistih
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2012
Mitja Mihelič FD Ljubljana - poročilo o delu v letu 2012
24. XXIV/2014
dr. Andrej Alujevič Uvodnik 
dr. Ivan Turk Železniški poštni žigi na območju Slovenije
Bojan Kranjc Odtis klišeja - vrsta, čas, namen
mag. Boštjan Petauer Razpolovljene verigarske znamke
mag. Boštjan Petauer Prve znamke francoske pošte v Andori
mag. Boštjan Petauer "Partizanke" - tretjič
dr. Veselko Guštin Destinacije
Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 4/50
dr. Andrej Alujevič Pogodbene pošte 2013
dr. Veselko Guštin Poštninski stroji
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2013
dr. Andrej Alujevič Sokoli 1863 - Tabori 1868 - Gasilci 1869
Mitja Mihelič Poročilo o delu FD Ljubljana v letu 2013
25. XXV/2015
dr. Andrej Alujevič Uvodnik 
Vid Žiberna Prve male pole slovenskih znamk - deseterci portovnih verigarskih znamk lj. tiska 2. naklade na hrapavem A papirju
Bojan Kranjc Prve "verigarske" dopisnice
mag. Boštjan Petauer Prve znamke italijanske okupacije Ljubljanske pokrajine
dr. Ivan Turk Tipi, tipične napake in slučajne napake v pretiskih R. Commissariato Civile Territori Sloveni occupati Lubiana
dr. Ivan Turk Redne poštne znamke nekdanje Jugoslavije, ki so kot nezobčane manj znane
dr. Ivan Turk Priložnostne poštne znamke nekdanje Jugoslavije do leta 1965, ki so kot nezobčane manj poznane
mag. Boštjan Petauer Kaj so maksimum karte?
dr. Veselko Guštin Razred FIP: Moderna filatelija
dr. Veselko Guštin 50 let zbiranja
dr. Andrej Alujevič Nove UPO številke RT, VT, ET, CT
dr. Andrej Alujevič Dvojezične pošte v Sloveniji od 2. 6. 2014 sprememba UPO oznak na nalepkah
dr. Andrej Alujevič Pogodbene pošte 2014 poleg 28 še novih 48
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2014
Popravek (v FZ XXIV/2014 na strani 10 huda napaka o neobstoječi ambulančni pošti)
Mitja Mihelič Poslovno poročilo FD Ljubljana za leto 2014
26. XXVI/2016
dr. Andrej Alujevič Uvodnik 
dr. Veselko Guštin Tri redkosti - ali …
mag. Boštjan Petauer Verigarski zakladi Telekoma Slovenije
mag. Boštjan Petauer Kateri so pravilni datumi na ovitkih prvega dne pri nekaterih izdajah povojne Jugoslavije?
J. Sevenhuijsen, H. Buitenkamp - Poštni žigi, uporabljeni v Prekmurju v obdobju 1919-1921
Franc Klemenčič Razvoj pošte skozi zgodovino
Aljoša Vrbetič Verski motivi na jugoslovanskih znamkah od leta 1945 do 1991
dr. Ivan Turk Motivna filatelistična zbirka "Denar na poštnih znamkah"
Vid Žiberna Maksimum karte Luksemburga v letu 2015
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2015
dr. Andrej Alujevič Pogodbene pošte 2015
dr. Andrej Alujevič Izkušnje s poštno ležečimi pismi doma in po svetu
dr. Andrej Alujevič Zgodba pisemskih nalepk knjiženih pošiljk
Vid Žiberna Poročilo predsednika o delovanju FD Ljubljana v letu 2015
27. XXVII/2017 Priznanja v letu 2016
dr. Andrej Alujevič Uvodnik
dr. Ivan Turk Označba ur na odtisih poštninskih žigov na slovenskm ozemlju
Franc Klemenčič Verigarji - Tipične napake na znamki za 1 Krono
Janko Tavzes Zgodovina slovenske poštne znamke
mag. Vid Žiberna Priložnostna izdaja ob uvedbi prve ustave v Črni gori leta 1905
dr. Veselko Guštin Zgodovina žiga CAPORETTO (TELEGR.ITALIANI)
mag. Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 5/50: Zakaj ni kupca za pismo, frankirano z zagrebškimi provizoriji izdaje za Slovensko primorje?
mag. Boštjan Petauer Redki ovitki prvega dne pri priložnostnih izdajah povojne Jugoslavije
mag. Vid Žiberna Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 6/50: Analiza pristnosti razstavne zbirke izdaje za Pulo ter Reko I in II
mag. Boštjan Petauer Ob petindvajseti obletnici prvih rednih znamk v samostojni Sloveniji
dr. Andrej Alujevič Pripombe na knjigo dr. Ivana Turka o priložnostnih žigih do konca leta 2014 (kompilacija brez navedbe virov ali …)
dr. Andrej Alujevič Seznam manjkajočih žigov v Turkovi knjigi (167 žigov ter še 33 žigov pred osamosvojitvijo Slovenije)
dr. Andrej Alujevič Priložnostni žigi 2016 (seznam 173 PPŽ in sloganov in ilustracije teh žigov)
dr. Andrej Alujevič Pogodbene pošte 2016 (seznam 50 novih pogodbenih pošt)
dr. Andrej Alujevič Pošte zapirajo (Konje ubijajo, mar ne?)
dr. Andrej Alujevič Poštnina plačana v notranjem prometu?
mag. Vid Žiberna Poročilo predsednika o delovanju FD Ljubljana v letu 2016
28. XXVIII/2018
Tone Simončič 35 let izhajanja Filatelističnega zbornika
dr. Ivan Turk Vzgojno-izobraževalni pomen filatelije v okviru uporabe prostega časa
Franc Klemenčič Verigarji - tipične napake na znamkah za 5 kron
Bojan Kranjc Izdelava klišejev za slovenske izdaje v letih 1920-1922
mag. Boštjan Petauer "Verigarski" zakladi iz muzeja Pošte in Telekomunikacij (MPT) v Polhovem Gradcu (II)
mag. Boštjan Petauer Posebnosti pretiska na znamki nemške okupacije Ljubljanske pokrajine za 20 lir
Matjaž Plevelj Uporaba dopisnic v poštnem prometu Ljubljanske pokrajine 1941-1945
Tomaž Artel Nadomestne paketne spremnice
dr. Ivan Turk Pravnoorganizacijske, teritorialne in monetarne spremembe v evropskih 
državah v obdobju 1840-1918, dokumentirane s poštnimi znamkami
dr. Ivan Turk Spremembe na območjih sedanjih evropskih držav v obdobju 1919-2000,
dokumentirane s poštnimi znamkami
dr. Andrej Alujevič Pogodbene Pošte 2017
dr. Andrej Alujevič Priložnostni poštni žigi 2017
Tone Simončič Kako je bilo v letu 2017
Tone Simončič Strokovne filatelistične publikacije
Som: Žiži, amater (članek neznanega avtorja iz revije Znamka, maj 1945)
Tone Simončič Filatelistični izdelki društev FZS
Tone Simončič Doplačilnice - nalepke v poštnem prometu
Program dela FD Ljubljana (za 2018)
Pravilnik o priznanjih FD Ljubljana (predlog)
in društvene ZAHVALE posameznikom in organizacijam
Tone Simončič Čebele in čebelji pridelki