Kontakti

  • Predsednik FD Ljubljana: Tone Simončič (anton.simoncic@gmail.com)
  • Tajnik FD Lj., član IO FZS: Veselko Guštin (veselko.gustin@gmail.com), FIP sodnik
  • Blagajnik FD Lj.: Mitja Mihelič (mitjamihelic2014@gmail.com)
  • Gospodar: Marjan Ogrin (ogrin.marjan@gmail.com)
Ostali člani UO FD Lj.:
  • Igor Pirc (ipirc711@gmail.com), podpredsednik FZS, član IO FZS, FIP sodnik
  • Boštjan Petauer (bostjan.petauer@siol.net), podpredsednik FD Ljubljana, predsednik NO FZS, koordinator FES (ekspertni servis) pri FZS
  • Silva Črnugelj (silva.crnugelj@gmail.com)

E-mail društva: fdljubljana@gmail.com
Avkcijska hiša Philadria Saše Franceta: (info@philadria.com)


Funkcije članov FD Ljubljana v drugih organizacijah

Filatelistična Zveza Slovenije

Izvršni odbor
Igor Pirc, podpredsednik, predsednik komisije za tekmovanje društev

Veselko Guštin, član

Nadzorni odbor:
Boštjan Petauer, predsednik,

Častno razsodišče:
Mitja Mihelič, član

Filatelistični ekspertizni servis pri FZ Slovenije (FES)
Boštjan Petauer / SHS Verigarji 1919 - 1921, Koordinator FES
Bojan Kranjc / SHS – Verigarji časopisne in porto znamke
Veselko Guštin / Julijska krajina (JK) 1918-1919 in cona A in B Julijske krajine in STO 1945 – 1954
Saša France / Jugoslavija 1945 – 1991, Okupacija Slovenije 1941-1945
Igor Pirc / Celine in njihova uporaba na območju RS
Aleš Marinšek / Začasne izdaje DFJ 1944-45 (Cetinje, Split, Senta, Mostar, Sarajevo, Zagreb / in lokalne neslužbene izdaje NDH /Medžimurje, Banja Luka, Šibenik I in II, Split/, Slovenija (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota)

Sodniški zbor pri FZS

1. Sodniška področja
FZS imenuje nacionalnega sodnika za eno ali več področij, ki jih sestavljajo razstavni razredi FIP:

-          tradicionalna filatelija (tr)
-          poštna zgodovina (ph)
-          poštne celine (ps)
-          aerofilatelija (ae)
-          astrofilatelija (as)
-          tematska filatelija (th)
-          maksimafilija (ma)
-          razglednice (ra)
-          mladinski razred (yo)
-          filatelistična literatura (li)
-          fiskalni razred – kolki (fi)
-          odprta filatelija (of)

2. Člani sodnega zbora pri FZS (2016)Veselko GUŠTIN
ph, th, li, tr, fi, ra
Boštjan PETAUER
Igor PIRC                                                     
ma, ph, tr, ps, li
ps, ph, ra, fi

LEGENDA
xx = Primarno področje za katerega je sodnik strokovno
usposobljen

Pošta Slovenije
Igor Pirc, član komisije za znamke

Alpe-Jadran Filatelija
Igor Pirc, delegat FZS

Balkanfila
Igor Pirc, tajnik

FIP (Svetovna filatelistična zveza)

FIP sodnika
Veselko Guštin (Poštna zgodovina)
Igor Pirc (Poštne Celine)

Člani
Igor Pirc (član uprave komisije za poštne celine)
Boštjan Petauer (član komisije za maksimafilijo)
Veselko Guštin (član komisije za poštno zgodovino)