Včlani se

Spoštovani! Z veseljem vas pričakujemo v Filatelistično društvo Ljubljana. Duštvo je član Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in deluje več kot 80 let, letos (2019) praznujemo 85. obletnico! Trenutno ima svoje redne sestanke VSAKO nedeljo od 9h do 11h v prostorih Šahovske zveze Slovenije na Bravničarjevi 13 v Ljubljani.

Sestankov se lahko udeleži vsak, vstopnine ni. Na sestankih si izmenjujemo ali kupujemo znamke, pisma, dopisnice ali razglednice. Povprašate za menja iz področja filatelije in za strokovo oceno zbirke.

Članarina za člane je že vrst let 25 eur in mladince 6 eur. V ta denar je vključen Zbornik, esej in revija Nova filatelija, ki jo izdaja FZS, običajno štirikrat letno. Poleg navedenih ugodnosti ima vsak član (ali mladinec) pravico udeleževati se s svojim razstavnim eksponatom filatelističnih razstav, tako doma kot v tujini. Obiski mednarodnih društvenih srečanj in razstav so brezplačni. Vabljeni boste tudi na predstavitve znamk, ki jih organizira Pošta Slovenije na območju Ljubljane.

Vas vabimo v naše društvo. Pridite na redni sestanek v nedeljo in vprašajte za predsednika Toneta Simončiča, tajnika Veselka Guština, ali blagajnika Mitjo Miheliča.

Nasvidenje.